Ultima CS 300/400/600

 

Secí stroje s řešením výsevního orgánu jako dláta jsou v Německu v technologii setí do mulče docela opomíjené. V převážné většině se vyskytují secí stroje s diskovým výsevním zařízením. Ultima CS nabízí profesionálním zemědělcům úplně odlišné možnosti v použití. Je jedno, jestli se seje na zoraném pozemku, na pozemku s mulčem nebo se využívá přímého setí. Ultima 800 zaručuje vždy rovnoměrné ukládání osiva při velkém výkonu.

Jednotlivé secí botky jsou samostatně vedeny klecovým kopírovacím kolem v nastavené hloubce setí. Toto technické řešení zaručuje rovnoměrné ukládání osiva na nerovném podkladu a za vyšší rychlosti.

Výsevní orgán dláto široké 60 mm vytvoří setí v pásku s roztečí 12,5 cm. Osivo se dopravuje pneumatickou cestou na dno seťového lůžka vyčištěného od slámy a následně je přihrnuto půdou pomocí odpružených nivelátorů.

Dodatečné zpětné utužení se provádí jednořadým STS válcem, kde jednotlivé obruče utužují jen zasetý řádek. Kapilarita není přerušena a osivo může okamžitě čerpat potřebnou vláhu.

Posledním pracovním krokem je zavláčení zavlačovači, které se postarají o zarovnání pozemku a rozvrství mulče.

Celkové nastavení hloubky setí se provádí hydraulicky a centrálně, jedná se o velmi rychlou a jednoduchou záležitost. Přizpůsobení se různým typům půd je otázkou vteřin. Klecová kopírovací kola nesou cca 70% váhy stroje a mohou tak výborně připravovat seťové lůžko. Drobí hroudy, utužují místo těsně před setím, po zasetí dochází k dalšímu utužení STS válcem. Podle tohoto systému pracuje Ultima CS. Těmito postupnými kroky je zajištěno optimální, rychlé a rovnoměrné vzcházení porostů, vše je důležité pro zachování vysokých výnosů.

Profesionální zemědělci a profesionální podniky služeb říkají: výbava secího stroje Ultima CS splňuje všechny požadavky na moderní secí stroj.

Všechny funkce stroje jsou hlídány pomocí senzorů: otáčky dmychadla, stav osiva v zásobníku, kolejové řádky, dávkovací hřídel, značení kolejových řádků před vzejitím, uzavření vypouštěcí klapky. Jako výbavu na přání lze zvolit kontrolu průtoku osiva semenovody.

Často bývá poukazováno na nepřesné ukládání osiva u radličkových secích strojů, zde se jedná o nepravdu. Náš systém odstraňuje rostlinné zbytky ze seťového lůžka a umisťuje osivo na čistou půdu. Naopak u diskových secích stroju bývá často sláma zatahována na dno seťového lůžka a dochází ke kontaktu s osivem, především s řepkou. V suchém období pak leží osivo na slámě a neklíčí, sláma potřebuje pro svůj rozklad vodu a bere ho osivu. Rádi Vám poskytneme zkušenosti z referenčních podniku v Evropě.

Utužit, vyset, utužit

Ať už při setí po orbě, nebo setí do mulče je zpětné utužení rozhodující pro rychlé a vyrovnané vzcházení plodin. Před výsevnou jednotkou je povrch utužen opěrným válcem po výsevné jednotce následují nivelátory které urovnávají povrch a následné STS válce provádějí dokonalé zpětné utužení. STS válce jsou konstruovány tak, že za každou výsevnou jednotkou následuje jeden prstenec. Tím je docíleno utužení pouze v pásu setí a nikoliv po celé ploše což může být příčinou ucpávání válce.

  ULTIMA CS 300 ULTIMA CS 400 ULTIMA CS 600
Pracovní šířka 3,00 m 4,00 m 6,00 m
Přepravní šířka 3,00 m 3,00 m 3,00 m
Počet secích agregátů 16 22 32
Rozteč řádků/Šířka řádků 185/60 mm 185/60 mm 185/60 mm
Hmotnost stroje 4.570 kg 5.720 kg 9.000 kg
Objem zásobníku osiva 2.800 litrů 2.800 litrů 3.330 litrů
Nutná tahová síla od 140 HP od 160 Hp od 220 Hp

 

Typ radliček Schmalschare 60 mm
Pěchovací válec STS-Walze 530 mm
Zavlačovač 13 mm
 

Zpět do sekce secí technika

Ke stažení

Název Popis Velikost Akce
UltimaCS_CZ velikost: 2.17 MB Stáhnout

Kontaktní formulář

Máte na nás dotaz? Chcete vytvořit cenovou nabídku? Kontaktujte nás. Naši prodejci se Vám budou ihned věnovat.