Zavedení nového kypřiče Köckerling Trio 300 v ZD Hosín

V průběhu letních měsíců jsme využili nabídky představit univerzální kypřič Köckerling Trio 300 i v Zemědělském družstvu Hosín nedaleko Hluboké nad Vltavou. V čele s předsedou představenstva Ing. Jiřím Severou zde hospodaří na cca 1300 ha půdy (1000 ha orné půdy). Společně se živočinou výrobou orientovanou na produkci mléka a masa se věnují pěstování klasických obilovin, kukuřice a řepky ozimé.

 

         

 

Pečlivé testování v přeschlých a utužených těžkých půdách

 

Letošní léto bylo velmi chudé na srážky a to se také projevilo při posklizňovém zpracování půdy. Počínaje problematickou podmítkou přes problémy se zahloubením klasických pluhů při orbě a konče náročnou předseťovou přípravou, zejména v těžkých půdách spojenou s problematickým rozbitím přeschlých hrud. Nejinak tomu bylo i v ZD Hosín kde proto přišla vhod možnost otestování univerzálního kypřiče Köckerling Trio 300. Počáteční rozpaky se zahloubením a přetrhnutím stroje brzy vzaly za své a stroj během několika minut předvedl své kvality právě při zkoušení v těžkých, přeschlých půdách kde během jednoho přejezdu s přehledem prokypřil, promíchal a urovnal půdu do hloubky 25 cm.

 

         

 

Agregace Tria 300 do traktorů o výkonu 125 - 350 Hp

 

Výhodou univerzálního kypřiče Trio 300 je jeho malá váha (pouhých 1670 kg) takže jej lze bez problémů agregovat i s traktory nižší řady od 125 Hp. Avšak díky  velmi kvalitní rámové konstrukci jej lze bez problémů používat i s traktory nejvyšších výkonových tříd (v případě ZD Hosín až 350 Hp) aniž by došlo k jakémukoliv poškození stroje jako je tomu u levnějších kypřičů. Kvalita použitých materiálů má tak zásadní vliv nejen na práci stroje, ale i jeho celkovou životnost. Opět se tak potvrzuje, že počáteční vyšší investice při nákupu stroje se několikrát vrátí při bezproblémovém provozu.

 

         

 

Po jednom přejezdu je půda připravena k dalšímu setí

 

Trio 300 je velmi oblíbeným pomocníkem zejména menších zemědělců kdy díky jednoduché a univerzální koncepci jsou s tímto jedním strojem schopni zvládat podmítku (s křídlovým hrotem do 15 cm), kypření do 25 cm hloubky (bez křídlového hrotu), podrývání pozemku do 35 cm hloubky (podrývací dláto 40 mm). Dále pak předseťovou přípravu kdy díky zadním nivelátorům a smykovým deskám umístěným mezi zadními STS válci je pozemek velmi kvalitně urovnán, hroudy jsou rozdrceny a půda je perfektně připravena pro další setí. S úspěchem lze stroj používat i pro obnovu luk a pastvin kdy po jednom přejezdu je starý porost rovnoměrně podříznut a zamíchán a po dalším přejezdu opět připraven pro setí nových trav.

 

         

 

         

 

Poděkování za spolupráci

 

Vedoucím pracovníkům Zemědělského družstva Hosín v čele s předsedou představenstva Ing. Jiřím Severou děkujeme za projevenou důvěru při nákupu univerzálního kypřiče Trio 300 a společně se budeme těšit na další předvedení strojů se společností DEMCO - Köckerling.

 

 

Petr Bezděkovský - prodej strojů

725 550 283 bezdekovsky@demco.cz