Úspěšné předvedení kypřiče Quadro 460 a zavední nového Vectoru 620 na farmě Tomáše Vaníčka z Hvožďan u Bechyně

Pan Tomáš Vaníček hospodaří na své farmě ve Hvožďanech u Bechyně nedaleko Týna nad Vltavou. Na zhruba 600 ha zemědělské půdy (550 ha orné) pěstuje klasické obiloviny, řepku ozimou, kukuřici a pícniny pro živočišnou výrobu která představuje 300 ks hovězího dobytka. Společně se svým otcem již delší dobu uvažovali o nákupu univerzálního kypřiče, který by nejen z části nahradil orbu, ale také kvůli likvidaci pýru nahradil klasický diskový podmítač radličkou.

 

         

 

Předvedení univerzálního kypřiče Quadro 460

 

V soutěži o výběr nového stroje bylo několik kypřičů tuzemských a zahraničních značek. V létě 2016 byl tedy naší společností DEMCO s.r.o zapůjčen k vyzkoušení univerzální radličkový kypřič Köckerling Quadro 460. Stroj byl testován na podmítky ve strništi po ječmeni a řepce ozimé, a dále také jako kypřič na vzešlém výdrolu a finální stroj na přípravu před setím další plodiny.

 

         

 

Možnosti kypřiče Köckerling Quadro

 

Univerzální kypřič Quadro svou koncepcí dovoluje práci jak v plném záběru, tak pro traktory nižších výkonostních tříd práci ve 3m režimu. V praxi to znamená, že si zemědělec zpracuje celou plochu pole a před prokypřením souvratí si stroj složí zpět do přepravní polohy na 3m a cca 3-4 jízdy po souvrati kypří na maximální hloubku 30 cm. Narušené pánevní dno tak začne opět lépe hospodařit s vlhkostí, rosliny nemají problém s růstem kořenového systému a celková kondice půdy se výrazně zlepší směrem k vyšším výnosům pěstované plodiny.

 

         

 

Objednávka nového kypřiče Köckerling Vector 620

 

Předvedení univerzálního kypřiče Quadro 460 se podařilo na výbornou a proto byl začátkem tohoto roku objednán nový kypřič Vector 620 (záběr 6,2m) který měl vyřešit jak podmítky tak hlubší kypření. Velký dojem na pana Vaníčka udělala nejen celková jednoduchá koncepce stroje s rovnacím efektem během jednoho přejezdu, ale také samotná kvalita použitých materiálů a vysoká odolnost páteřního rámu.

 

         

 

         

 

Možnosti kypřiče Köckerling Vector

 

Vlajkový kypřič společnosti Köckerling, Vector, je koncipován jako rozšiřitelný stroj který je možné používat vždy ve dvou záběrech. V případě pana Vaníčka je možné stroj v základním záběru 4,6m rozšírit díky přídavným křídlům na záběr 6,2m. Při použití traktoru stejné výkonostní třídy je tedy možné na mělké podmítky jet v plném záběru stroje (mělké kypření do cca 15 cm hloubky) a při potřebě hlubšího prokypření pozemku se přídavná křídla odpojí, záběr stroje se zúží na 4,6m a tahový prostředek snáze utáhne stroj až na max. hloubku 30 cm. Celý systém je díky své jednoduchosti a hydraulickému nastavení pracovní hloubky velmi pohodlný na samotnou obsluhu. Plynulé změny pracovní hloubky je možné využít i během samotného provozu stroje.

 

         

 

         

 

Poděkování za spolupráci

 

Panu Tomáši Vaníčkovi velmi děkujeme za spolupráci a projevenou důvěru při nákupu nového univerzálního kypřiče Köckerling Vector 620 a přejeme mnoho kvalitně zpracovaných hektarů. Společně se budeme těšit na představení dalších strojů z výrobního programu společnosti Köckerling.

 

         

 

Petr Bezděkovský - prodej strojů

725 550 283 bezdekovsky@demco.cz