Školení obchodních zástupců Köckerling

Tak jako každý rok i letos proběhlo pravidelné školení obchodních zástupců z České a Slovenské republiky ve školícím středisku společnosti Köckerling Gmbh. Nedaleko výrobního závodu ve Verlu (DE), byli ve školícím středisku pod vedením obchoního manažera pro Českou a Slovenskou republiku pana Petra Formánka, účastníci školení seznámeni nejen s prodejními stálicemi ve zpracování půdy, ale také s horkými novinkami připravovanými pro nadcházející sezonu roku 2017.

 

         

 

Univerzální kypřiče

 

Mezi univerzálními kypřiči byly představeny nesené stroje 3-4m záběru, s hloubkou zpracování půdy do 30 cm (Trio 300-400) určené především pro menší zemědělce s traktory výkonostních tříd od 120 Hp. Dále čtyřřadý polonesený kypřič Quadro (záběr 3-5,70m) a hydraulicky ovládaný Vector (záběr 4,6-9m) s možností rozšíření stroje o boční přídavná křídla. Samostatnou kategorií je pak osmi-řadý kypřič Vario (v záběru od 3-7,5m) vhodný jak do předseťové přípravy tak pro minimalizační zpracování půdy do 20 cm. Všechny radličkové stroje Köckerling je zároveň možno osadit karbidovými dláty BETEK, které výrazně prodlouží životnost opotřebitelných dílů při zpracování půdy.

 

         

 

Předseťové kombinátory

 

Předseťové kombinátory Allrounder classic a professional (záběr 3-14,5m) jsou svou koncepcí velmi vyhledávanými stroji jak pro předseťovou přípravu tak mělkou podmítku do 8 cm hloubky. Velkou výhodou těchto kombinátorů je oproti klasickým kompaktorům jejich velká průchodnost posklizňovými zbytky, práce v kamenité půdě a stejně tak jako u ostatních strojů díky použití patentovaných STS válců, použití za jakýchkoliv vlhkostních podmínek. Stejně jako u radličkových kypřičů můžou být kombinátory Köckerling osazeny karbidovými dláty BETEK.

 

         

 

         

 

Diskové podmítače

 

U diskových podmítačů (záběr 3-8m) byla u řady Rebell T classic rozšířena výroba o 12,5 m záběr pro rychlou nízkonákladovou podmítku v agregaci straktory od 350 - 400 Hp. Tento typ diskeru je možné s úspěchem využít také jako stroj na předseťovou přípravu. Díky zadní smykové liště, umístěné před utužovacími STS válci, je stroj během jednoho přejezdu velmi dobře schopen urovnat pozemek včetně rozdrcení hrud po předešlé operaci. U řady profiline došlo k zásadní inovaci zadních STS válců. Díky možnosti výkyvu na opěrném rámu jsou tak schopny lépe tlumit a vyrovnávat rázy na případných nerovnostech pozemku.

 

         

 

Secí stroje

 

Ze secích strojů které v radličkové verzi zastupují výrobní stálice Ultima (záběr 3-8m) byla největší pozornost věnována inovacím a samotné obsluze na diskovém secím stroji VITU. Především se jedná o možnost použití stroje i pro menší zemědělce. Původní 6m VITU byla doplněna o menší 3 a 4m záběr. Sásadní výhodou oproti konkurenčním secím strojů je díky výrazně předsazeným opěrným kolům možnost práce i ve velmi vlhkých podmínkách. Díky tomuto systému tak za vlhka nedochází k nalepování nebo hrnutí země před těmito koly. U 6m verze je také možnost osazení stroje zařízením pro aplikaci hnojiva.

 

         

 

Poděkování za spolupráci

 

Obchodnímu manažerovi panu Petru Formánkovi děkujeme za vynikající odbornou prezentaci napříč celým výrobním sortimentem strojů Köckerling a společně se budeme těšit na představení strojů v praxi u potencionálních zákazníků.

 

 

Petr Bezděkovský - prodej strojů

725 550 283 bezdekovsky@demco.cz