Setí řepky ozimé secím strojem Ultima CS 600

Secí stroje s řešením výsevního orgánu jako dláta jsou u nás v technologii setí do mulče poměrně opomíjené. V převážné většině se vyskytují secí stroje s diskovým výsevním zařízením. Köckerling Ultima CS nabízí profesionálním zemědělcům úplně odlišné možnosti v použití. Je jedno, jestli se seje na zoraném pozemku, na pozemku s mulčem nebo se využívá přímého setí. Ultima CS zaručuje vždy rovnoměrné ukládání osiva při velkém výkonu.

 

         

 

Utužit, zasít a zpět utužit

 

Jednotlivé secí botky jsou samostatně vedeny klecovým kopírovacím kolem v nastavené hloubce setí. Toto technické řešení zaručuje rovnoměrné ukládání osiva na nerovném podkladu i za vyšší rychlosti. Výsevní orgán, dláto široké 60 mm, vytvoří rýhy pro setí s roztečí 12,5 cm a pneumatickou cestou se osivo dopravuje na dno seťového lůžka v pásku 6 cm. Následně je přihrnuto půdou pomocí odpružených nivelátorů. Dodatečné zpětné utužení se provádí jednořadým STS válcem, kde jednotlivé obruče utužují jen zasetý řádek. Kapilarita půdy tedy není přerušena a osivo může okamžitě čerpat potřebnou vláhu. Posledním pracovním krokem je zavláčení zavlačovači, které se postarají o zarovnání pozemku a rovnoměrné rozvrstvení mulče.

 

         

 

                   

 

V jednoduchosti je síla

 

Celkové nastavení hloubky setí se provádí hydraulicky a centrálně. Jedná se tedy o velmi rychlou a jednoduchou záležitost. Přizpůsobení se různým typům půd je pak otázkou vteřin. Klecová kopírovací kola nesou cca 70% váhy stroje a mohou tak výborně připravovat seťové lůžko. Drobí hroudy, utužují místo těsně před setím, po zasetí dochází k dalšímu utužení STS válcem. Podle tohoto systému pracují všechny secí stroje řady Ultima. Těmito postupnými kroky je zajištěno optimální, rychlé a rovnoměrné vzcházení porostů, vše je důležité pro zachování vysokých výnosů.

 

         

 

 

Profesionální výba stroje

 

Všechny funkce stroje jsou hlídány pomocí senzorů: otáčky dmychadla, stav osiva v zásobníku, kolejové řádky, dávkovací hřídel, značení kolejových řádků před vzejitím, uzavření vypouštěcí klapky. Jako výbavu na přání lze zvolit i kontrolu průtoku osiva semenovody.Často bývá poukazováno na nepřesné ukládání osiva u radličkových secích strojů, zde se jedná o nepravdu. Náš systém odstraňuje rostlinné zbytky ze seťového lůžka a umisťuje osivo na čistou půdu. Výsledkem je pak vyrovnaný porost v celé oseté ploše.

 

         

 

 

Petr Bezděkovský - prodej strojů

725 550 283 bezdekovsky@demco.cz