Předseťová příprava Rebellem profiline 600 a setí pšenice ozimé Ultimou CS 600

Těžký diskový podmítač Rebell profiline se v rámci minimalizačního zpracování půdy může použít místo radličkových kypřičů nejenom k podmítce strniště, ale díky své koncepci (zadní smykové desky) také k předseťové přípravě před setím další plodiny. Ve společnosti VOGELTANZ AGRO s.r.o., Hlohová tento systém s úspěchem již nějakou dobu používají v návaznosti na radličkový secí stroj Ultima 600, který po pečlivém testování do podniku zakoupili.

 

         

 

Excelentní práce s posklizňovými zbytky po kukuřici

 

Díky průměru disků 620mm a poměrně velké váze stroje 8.840 Kg je Rebell profiline 600 schopen pracovat až do hloubky 18 cm. Díky hlubokému zpracování půdy tak dochází ke kvalitnímu zapravení a promíchází velkého množství posklizňových zbytků se zemí jako je tomu právě při podmítce po zrnové nebo silážní kukuřici. Velká průchodnost stroje (mezera mezi disky 150mm)  ve spojení se zadními STS utužovacími pěchy, zajišťuje bezproblémový chod stroje  prakticky v jakýchkoliv podmínkách.

 

         

 

Hned po Rebellu nastupuje Ultima

 

Po podmítce kukuřičného strniště započal rozkladný proces posklizňových zbytků a cca po měsíci před samotným setím další plodiny byla půda Rebellem ještě jednou zkypřena, promíchána a urovnána. Hned v závěsu následovalo setí pšenice ozimé radličkovým secím stroje Ultima 600. Tento unikátní systém, který využívá setí do 60mm širokého pásu (rozteč řádku 185mm), je ideálním řešením právě pro systémy minimalizačního zpracování půdy a své významné opodstatnění nachází také v oblastech s velkou erozí půdy.

 

         

 

V jednoduchosti je síla

 

Každá výsevní jednotka má své opěrné klecové kolo, které zajistí dodržení hloubky setí v celém záběru stroje. Na systém opěrných kol je také rovnoměrně rozložená celá váha stroje, takže je téměř nemožné i v extrémně mokrých podmínkách s tímto strojem zapadnou. Po utužení půdy klecovým kolem následuje dláto které připraví (vyčistí) drážku pro setí osiva a výsevní trubicí je osivo dopraveno na dno drážky zbavené poskliz. zbytků. Následné nivelátory zrno zahrnou půdou a patentované STS válce zajistí zpětné utužení zasetého pozemku.

 

         

 

Ultima začíná tam kde ostatní secí stroje končí

 

Právě díky tomuto unikátnímu systému společnosti Köckerling se tento radličkový secí stroj stává stále více oblíbeným pro svou jednoduchost a nízké provozní náklady. Jediným opotřebitelným dílem je zde otočné dláto, které je schopné bezproblémů připravit seťovou drážku ať už přímo do strniště nebo do problematických půd s velkým množstvím posklizňových zbytků jako je tomu při setí po zdiskované kukuřici.

 

         

 

         

 

Poděkování zástupcům Vogeltanz Agro s.r.o., Hlohová

 

Celému týmu pracovníků společnosti Vogeltanz Agro s.r.o. pod vedením vedoucího výroby pana Františka Chvala děkujeme za trpělivost, spolupráci a zhodnocení těžkého diskového podmítače Köckerling Rebell profiline 600 a radličkového secího stroje Ultima 600. Společně se budeme těšit na další spolupráci při zhonocení radličkového kypřiče Trio 300, který v podniku již také několik let s úspěchem používají.

 

         

 

Petr Bezděkovský - prodej strojů

725 550 283 bezdekovsky@demco.cz