Obnova luk a pastvin se secím strojem Köckerling Vitu 600

V rámci jarního testování diskového secího stroje Köckerling Vitu 600 jsme využili možnost představit kvality stroje také při přísevu luk a pastvin. Během cca 10-ti munut jsme změnili množství výsevku ze setí jarního ječmene v dávce 250 Kg/ha na požadované množství přísevu kulturních trav na výsevek 15 kg/ha. Pomocí stavěcích čepů předních disků jsme zablokovali použití přední diskové sekce aby nedošlo k narušení původního travního porostu a samotný přísev mohl začít.

 

         

 

Nastavení přítlaku secí botky až na 180 kg

 

Nastavení hloubky setí je zajištěno centrálně a hydraulicky s vlastním hydraulickým přítlakem až na 180 kg. Opět jednoduché technické řešení s rychlou možností změny. Za vlastním dvojdiskem secí botky následuje pogumované plastikové kolo pro zpětné uzavření a utužení výsevního lůžka. Nalisovaná guma po obvodu zajišťuje odpadávání nalepené mokré půdy.

 

         

 

         

 

Výsledkem přísevu je opět hustý a kvalitní porost

 

Díky dostatečnému zapravení semen trav do požadované hloubky a opětovnému uzavření výsevní drážky mohou nová semena bezproblémů vyklíčit a při využití dostatečné jarní vláhy vzejít společně s původním poškozeným porostem. Už při první seči je patrný rozdíl v kvalitě a hustotě porostu oproti předchozímu roku. Požadované kvality dosáhne porost pak při druhé seči kdy se naplno rozrostou a zakoření nově přiseté kulturní trávy.

 

         

 

         

 

 

Petr Bezděkovský - prodej strojů

725 550 283 bezdekovsky@demco.cz