Nový univerzální kypřič Köckerling Trio 300 ve společnosti Statek Blatná a.s.

Společnost Statek Blatná a.s. hospodaří na cca 350 ha půdy z čehož je zhruba 160 ha půdy orné. Po loňském otestování univerzálního kypřiče Köckerling Trio 300 se majitel společnosti Ing. Zdeněk Procházka rozhodl stroj na svou farmu zakoupit a tak jsme se téměř po roce opět sešli s vedoucím provozu p. Vladimírem Slancem k zavedení nového kypřiče do provozu.

 

         

 

Výborná průchodnost stroje při velkém množství posklizňových zbytků

 

Nové Trio 300 je agregované s traktorem Class 210 Hp a již při loňském testování byl kladen důraz na průchodnost stroje posklizňovými zbytky. Díky systémovému rozložení 10 ks radlic je tak kypřič schopen bezproblémů zvládnou práci nejen v případných ležácích, ale i při větším množství slámy. Další nespornou výhodou je natočení odhrnovaček, které výrazně přispívá ke kvalitnímu promíchání a zapravení posklizňových zbytků.

 

         

 

Horizontální odružení slupic dvojitou pružinou

 

Odpružení slupic je vyřešeno dvojitou pružinou s přepětím 480 kg. Na Triu 300 je použitý stejný systém jištění jako je tomu u velkých kypřičů z řady Vector a Quadro. Díky tomu je opět zajištěno jištění pracovních orgánů i v těch nejnáročnějších podmínkách.

 

         

 

Rovnací nivelátory

 

Všechny radličkové stroje Köckerling jsou vybaveny rovnacími nivelátory, které po prokypření zpětně urovnají zpracovávanou půdu. Pokud se tedy jedná o hlubší zpracování půdy s cílem nahradit orbu je pozemek po jednom přejezdu opět urovnán a připraven pro setí další plodiny.

 

         

 

         

 

Poděkování za spolupráci

 

Majiteli společnosti Statek Blatná a.s., Ing. Zdeňku Procházkovi a vedocímu provozu panu Vladimíru Slancovi velmi děkujeme za výběr univerzálního kypřiče Trio 300 a společně se budeme těšit na testování dalších strojů z výrobního programu společnosti Köckerling.

 

 

Petr Bezděkovský - prodej strojů

725 550 283 bezdekovsky@demco.cz