Nový předseťový kombinátor Köckerling Allrounder 600 profiline v ZD Nova Dříteň

Zemědělské družstvo NOVA Dříteň hospodaří nedaleko Týna nad Vltavou (Jihočeský kraj) na celkové výměře 2289 ha. Z této celkové plochy zaujímají cca 450 ha louky a TTP. Kromě pěstování klasických obilovin se věnují pěstování řepky ozimé, dále kukuřice a jetele pro živočišnou výrobu, která představuje celkově cca 1450 ks hovězího dobytka.

 

První testování koncem léta 2015

 

Ve Dřítni úzce spolupracují se ZOD Blata Sedlec kde v létě 2014 také zakoupili předseťový kombinátor Köckerling Allrounder 600 profiline. Díky velmi dobrým referencím na tento stroj jsme byli požádáni vedoucím rostlinné výroby p. Petrem Schusterem o předvedení kombinátoru také v jejich družstvu. Stroj byl testován zhruba v polovině září při podmítce strniště a po letní orbě kdy se nejvíce projevila schopnost stroje při drcení přeschlých hrud.

 

         

 

Mělká podmítka strniště do 8 cm

 

Díky pevné konstrukci Allrounderu je možné stroj využívat nejen na předseťovou přípravu po pluhu nebo univerzálním kypřiči, ale také na mělkou podmítku strniště do cca 8 cm hloubky. I zde se kombinátor osvědčil na výbornou a proto mohl předat agronom p. Shuster pozitivní reference vedení družstva k dalšímu jednání o nákupu stroje.

 

         

 

Jarní předseťová příprava mokré půdy před setím kukuřice

 

Každý stroj je potřeba před samotným nákupem řádně otestovat v nejrůznějších podmínkách a protože ve Dřítni neponechávají nic náhodě, rozhodli se letos na jaře pro opětovné vyzkoušení Allrounderu v předseťové přípravě. Letošní jaro bylo v době setí kukuřic velmi štědré na srážky a proto byly vytvořeny ideální podmínky pro další testování Allrounderu, tentokrát v mokré půdě. Díky velmi jednoduché koncepci stroje a zadním patentovaným STS válcům však nebyl ani toto pro náš Allrounder žádný problém. V místech kde klasické kompaktory řeší problémy se zalepením prutových nebo cross-kill válců nejeví Allrounder žádné problémy při kvalitním zpracování půdy před setím plodiny.

 

         

 

         

 

Poděkování za spolupráci

 

Dvojí testování předseťového kombinátoru Köckerling Allrounder 600 profiline dopadlo na výbornou a proto mohli zástupci společnosti: ředitel - Ing. Jaroslav Pecholt, předseda představenstva - Ing. Ladislav Krejča, hlavní mechanizátor - p. Miloslav Dvořák, agronom družstva p. Petr Schuster a obsluha stroje p. Pavel Kubeček s klidným svědomím odsouhlasit nákup nového stroje. Všem zúčastněným velice děkujeme za spolupráci a společně se budeme těšit na předvedení dalšího stroje z výrobního programu společnosti Köckerling.

 

         

 

 

Petr Bezděkovský - prodej strojů

725 550 283 bezdekovsky@demco.cz