Nový předseťový kombinátor Allrounder 600 Profiline ve společnosti ZEMOS Zubčice, spol. s r.o.

Zemos Zubčice, spol. s r.o. (okr. Český Krumlov) hospodaří na 1750 ha zemědělské půdy, z toho je 630 ha travních porostů. Na orné půdě se pěstují převážně ozimá pšenice, řepka, kukuřice a bílý mák. V živočišné výrobě je dále chováno asi 250 ks dojných krav. Od roku 2011 úspěšně provozují bioplynovou stanici. Zázemí pro techniku a areál dojných krav se nachází v obci Zubčice a bioplynová stanice společně se stájemi pro mladý skot v areálu v Chabičovicích.

 

         

 

Jarní příprava ještě mokré půdy

 

Ve spolupráci se společností Agrozet České Budějovice a.s., Ing. Vladimírem Benešem a s jedním z jednatelů společnosti ZEMOS, spol. s r.o. panem Václavem Honetschlägerem jsme se sešli při otestování předseťového kombinátoru Allrouder 600 profiline na ještě vlhkém poli, kde nedávno proběhla jarní orba vč. zaorání hnoje. Zadáním bylo zpracování půdy na 8-10 cm hloubky a zarovnání hrubé brázdy před setím kukuřice. Po rychlém a jednoduchém nastavení pracovní hloubky (přes přední opěrná kola a vymezení opěrných čepů na zadních utužovacích válcích) a hydraulickém nastavení přední smykové lišty začla v agregaci s traktorem Fendt 360 Hp samotná příprava půdy.

 

          

 

         

 

V jednoduchosti je síla

 

Již během chvilky bylo jasné, že jednoduchost a účelnost využití stroje Allrounder 600 profiline je ideálním řešením pro požadavky společnosti na předseťovou přípravu půdy. Díky celkové koncepci stroje je možné jednoduše a rychle zpracovat seťové lůžko do požadované hloubky za prakticky jakýchkoliv podmínek. Absence drtících a kross-kill válců, než je tomu u klasických předseťových kompaktorů, zaručuje vysokou průchodnost stroje a funkčnost i v extrémně vlhkých podmínkách. Další nespornou výhodou je bezproblémová práce i v kamenitých půdách. Díky systému hladkých, železných utužovachích STS válců je minimalizováno riziko zaseknutí kamene a oproti litěným cross-kill válcům jsou téměř nezničitelné.

 

         

 

Dláta BETEK pro extrémní výkony

 

Nový kombinátor Allrounder 600 Profiline byl osazen speciálními dláty BETEK s karbidovou špičkou, které výrazně prodlouží životnost dlát nejen při předseťové přípravě, ale i v podmítkách. Allrounder 600 je totiž možné využít i jako radličkvý podmítač pro rychlou, nízkonákladovou podmítku při zpracování půdy do cca 8 cm hloubky. Toto ocenili mnozí zemědělci zejména v loňském roce kdy klasické diskové podmítače měly mnohdy problém se samotným zahloubením do přeschlé a tvrdé půdy.

 

         

 

Poděkování za spolupráci

 

Jednatelům společnosti ZEMOS Zubčice, spol. s r.o. zejména pak panu Václavu Honetschlägerovi a zástupci společnosti Agrozet České Budějovice a.s., Ing. Vladimíru Benešovi děkujeme za spolupráci, možnost představení a následný nákup stroje Köckerling Allrounder 600 Profiline. Společně se budeme těšit na představení dalších produktů společnosti Köckerling.

 

 

Petr Bezděkovský - prodej strojů

725 550 283 bezdekovsky@demco.cz