Nový diskový podmítač Köckerling Rebell 600T classic v ZOD 11. Květen a.s., Milín

ZOD 11. květen a.s., Milín (okres Příbram) hospodaří na celkové výměře 2700 ha z čehož je cca 2100 půdy orné. Živočišná výroba představuje zhruba 660 ks hovězího dobytka a dále je napojena na dvě bioplinové stanice o výkonu 1000 a 500 kW. S předsedou představenstva p. Zbyňkem Fialou jsme se koncem měsíce června dohodli na předvedení diskového podmítače Köckerling Rebell 600T classic, který byl obratem do společnosti zapůjčen k podmítnutí a zpracování strniště po senážním žitě.

 

         

 

Hydraulické nastavení pracovní hloubky a zadní smykové lišty

 

Diskový podmítač Köckerling Rebell 600T classic byl představen v maximální výbavě pro jednoduchou a efektivní obsluhu během provozu stroje. Hydraulické nastavení pracovní hloubky umožňuje obsluze traktoru rychle a snadno nastavit pracovní hloubku  nejen před započetím práce, ale i během samotného provozu. Toto využije zejména v místech s větším množstvím posklizňových zbytků nebo v ležácích kde je vhodné upravit hloubku tak aby došlo k jejich dostatečnému zapravení. Další nespornou výhodou je použití hydraulicky řízené smykové lišty umístěné před zadními utužovacími STS pěchy. Oproti ostatním výrobcům, kteří mají smykovou lištu před podmítacími disky, je u Rebellu (classic i profiline) lišta umístěna až za disky a to umožňuje její využití nejen při předseťové přípravě, ale také při podmítce. Při jakékoliv polní operaci je tedy možné s Rebellem kypřit a zároveň rovnat zpracovávaný pozemek.

 

         

 

Zpracování vzešlého strniště po senážním žitě

 

Ve společnosti bylo testováno během loňského a letošního roku několik českých a zahraničních značek jak v podmítkách tak v předseťové přípravě. Všechny stroje testoval stejný traktorista p. Libor Pospíšil, takže velice zodpovědně a objektivně dokázal posoudit přednosti předváděného stroje Rebell T600 classic. Již po prvních hektarech byl s ovládáním a prací stroje velice spokojen nejen on, ale především předseda představensta p. Zbyněk Fiala a agronom společnosti p. Vladimír Nývlt. Na jediný přejezd bylo vzešlé strnistě dokonale prokypřeno do hloubky 12 cm, posklizňové zbytky dostatečně promíchány a zapraveny, a díky smykové liště umístěné před zadními pěchy byl pozemek opět urovnán. STS válce se na závěr postaraly o optimální zpětné utužení půdy. Po týdenním testování stroje bylo víceméně rozhodnuto a po zvýhodněné nabídce na testovací stroj se rozhodli si Rebell classic 600T v Milíně nechat.

 

         

 

Poděkování za spolupráci

 

Předsedovi představenstva panu Zbyňkovi Fialovi, předsedkyni dozorčí rady paní Marii Boukalové, agronomovi společnosti panu Vladimíru Nývltovi a obsluze stroje panu Liboru Pospíšilovi ze ZOD 11. květen a.s., Milín velice děkujeme za projevenou důvěru při nákupu nového diskového podmítače Köckerling Rebell classic 600T a společně se budeme těšit na představení dalšího stroje z výrobního programu společnosti Köckerling.

 

         

 

         

 

Petr Bezděkovský - prodej strojů

725 550 283 bezdekovsky@demco.cz