Náhrada starých smykobran kombinátorem Allrounder 600 v DMP, s r.o. Pracejovice

Společnost DMP, s r.o. Pracejovice hospodaří nedaleko Strakonic na cca 510 ha půdy z čehož je asi 350 ha půdy orné a zbytek jsou trvalé travní porosty. Z devíti obhospodařovaných katastrů jsou rozhodující Drachkov, Makarov, Pracejovice, od toho také pochází název společnosti DMP. Zhruba na polovině orné půdy pěstují pšenici a ječmen. Na zbytku orné půdy potom řepku ozimou a kukuřici. Z živočišné produkce to jsou krávy bez tržní produkce mléka a kuřecí brojleři.

 

         

 

Pečlivé testování Allrounderu v předseťové přípravě i v podmítce

 

S prvním jednatelem společnosti panem Václavem Horejšem jsme se v průběhu léta dohodli na otestování předseťového kombinátoru Allrounder 600. Testovací stroj byl osazen karbidovými dláty BETEK, takže bylo možné jej představit i jako univerzální podmítač na rychlou nízkonákladovou podmítku po sklizené pšenici. Hlavním bodem pro testování ale byla práce v předseťové přípravě v mokré jílovité půdě kde součastná technika nesplňovala požadavky na kvalitní předseťovou přípravu.

 

         

 

Staré smykobrány vytáhly všechny kameny ven

 

Jak uvedl jeden z jednatelů společnosti pan Václav Horejš: "hlavním strojem na předseťovou přípravu byly ve společnosti do této doby staré smykobrány, které za sebou ale nechávaly po přejezdu vytahané kameny. Samozřejmě mnohdy jeden přejezd nestačil a tak něž jsme začali se samotným setím bylo pole plné kamenů." Výhodou Allrounderu je právě jeho jednoduchost a současně i efektivnost. Díky absenci složitých litěných cross-kill válců a dalších systémů na práci s půdou se nemají kameny o co zachytit a bezproblémů tak projdou celým systémem kombinátoru. Zadní utužovací STS válce jsou železné takže dále odpadá problém s praskajícími litěnými díly jako je tomu u konkurenčních kompaktorů. Práce v mokré půdě je pak u patentovancýh STS válců samozřejmostí.

 

         

 

Po úspěšném předvedení byl Allroudner zakoupen

 

V DMP v průběhu léta samozřejmě otestovali i ostatní stroje konkurenčních výrobců, ale díky jednoduchosti Allrounderu a pověstné kvalitě strojů od společnosti Köckerling mu nakonec dali zelenou a stroj do podniku zakoupili. V Pracojovicích totiž vsázejí na kvalitu a dobře vědí, že počáteční o něco vyšší investice se v průběhu bezproblémového provozu několikrát vrátí a Allrounder díky použití kvalitních dílů šetří nejenom čas (věnovaný opravám levných strojů), ale i přímé náklady na opotřebitelné díly v samotném provozu stroje.

 

         

 

Poděkování za spolupráci

 

Jednatelům společnosti panu Václavu Horejšovi a Josefu Vránovi děkujeme za projevenou důvěru při nákupu předseťového kombinátoru Allrounder 600 a společně se budeme těšit na předvedení dalších strojů z výrobní dílny společnosti Köckerling.

 

 

Petr Bezděkovský - prodej strojů

725 550 283 bezdekovsky@demco.cz