Hloubkové kypření utužených půd s Triem 300 na farmě pana Jiřího Jecha v Borkovicích

Farma pana Jiřího Jecha se nachází v obci Borkovice v táborském okrese nedaleko Veselí nad Lužnicí. Společně se svým synem Petrem zde obhospodařují cca 260 ha půdy. Z živočišné výroby se pak věnují chovu masného skotu a prasat. Zhruba po dvou-letém používání uverzálního kypřiče Trio 300 jsme požádali pana Petra Jecha o krátké zhodnocení používání stroje na těžkých jílovitých půdách.

 

         

 

Ozdravení utuženého půdního profilu s úzkými dláty  BETEK 40 mm

 

Vetšina zemědělců dnes řeší zásadní otázku utužených půd po těžké technice, kdy zásadním úkolem je narušení utuženého pánevního dna a znovuobnovení přirozené funkce vsakování a vzlínavosti půdní vlhkosti. Univerzální kypřič Köckerling Trio je primárně určen pro kypření v minimalizačním systému zpracování půdy na podmítku nebo na hlubší zpracování půdy do hloubky 20-25 cm. Při použití speciálních úzkých dlát BETEK 40 mm lze tento stroj však s úspěchem využít také na hloubkové kypření až do hloubky 30 cm. Přesně tento problém řeší také na farmě pana Jecha kdy na těžkých jílovitých půdách dochází velmi snadno ke zhutnění podorničí a zhoršená fukce půdy při práci s půdní vláhou má tak zásadní vliv na celkový výnos pěstovaných plodin.

 

         

 

Univerzální použití Tria při nízké tahové náročnosti

 

Kvůli maximální efektivitě kladou vývojáři společnosti Köckerling velký důraz na samotné zpracování konstrukce stroje. Díky jednoduché a lehké konstrukci, za použití nejkvalitnějších materiálů je tak výsledkem nejenom kvalitně zpracovaná půda ale i samotné zhodnocení ekonomiky použití stroje. Oproti ostatním systémům hloubkového zpracování půdy je tak na 3m záběr stroje Trio 300 dostačující použití tahového prostředku o výkonu od 180 Hp. Jak uvání pan Petr Jech "stroj s úspěchem používáme jak při běžné podmítce, hlubším kypření tak na utužených souvratích před orbou i po ní a díky zadním utužovacím STS válcům je možné jezdit i ve vlhku"

 

         

 

Poděkování za spolupráci

 

Panu Petru Jechovi děkujeme za krátké pozitivní zhodnocení zakoupeného stroje a přejeme mnoho úspěchů při dalším použivání produktů německé společnosti Köckerling. Špičku mezi světovými výrobci strojů na zpracování půdy.

 

 

Petr Bezděkovský - prodej strojů

725 550 283 bezdekovsky@demco.cz