Hloubkové kypření s hydraulicky jištěným univerzálním kypřičem Köckerling Vector 620 ve VOD Kadov

Výrobně obchodní družstvo Kadov se nachází nedaleko Blatné ve strakonickém okrese. Pod vedením předsedy představenstva Bc. Karla Dobřemysla zde hospodaří na celkové výměře cca 2400 ha zemědělské půdy z čehož je zhruba 1150 ha půdy orné a zbytek jsou louky a pastviny. Činnost podniku je zaměřena především na živočišnou výrobu, tedy na chov prasat a chov skotu s vysokou produkcí mléka. Rostlinná výroba představuje produkci řepky, klasických obilovin a pícnin. Současně zde provozují bioplynovou stanici o výkonu 800 kW.

 

         

 

Druhý stroj Köckerling ve strojovém parku

 

Zhruba před dvěma roky do Kadova zakoupili první stroj na mělké kypření a předseťovou přípravu půdy Vario 480. Současně však v té době také testovali univerzální kypřiče různých tuzemských i zahraničních značek pro hlubší kypření půdy. Mezi testovanými stroji byl opět stroj značky Köckerling. Tentokrát  však kypřič Vector, který svou koncepcí, jednoduchým ovládáním a samozřejmě finálním výsledkem práce opět nadchnul nejen samotnou obsluhu stroje pana Tomáše Hůrku, ale samozřejmě i předsedu představenstva Karla Dobřemysla. V té době společnost Köckerling pustila do prodeje inovovanou verzi tohoto kypřiče s hydraulickým jištěním pracovních orgánů a tak volba pro nákup dalšího stroje byla jasná.

 

         

 

         

 

Köckerling Vector s hydraulickým odpružením prac. orgánů

 

V Kadově mají velmi kamenité půdy na skalnatých podložích. Proto již při samotném výběru stroje byl kladen velký důraz na odpružení slupic. Nový hydraulický Vector má oproti ostatním pružinovým kypřičům tu výhodu, že v hydraulickém systému je možno upravit tvrdost odpružení slupic dle specifických půdních podmínek podniku. Na lehkých kamenitých půdách se tedy tlak v hydraulické soustavě ubere, aby stroj příliš netrpěl při nárazu na velký kámen nebo skalnaté podloží. V těžkých jílovitých půdách je zpětně soustava natlakována tak, aby pracovní orgány bezproblémů vnikaly do půdy a držely svou pracovní hloubku během provozu stroje i na velmi utužených částech pozemku.

 

         

 

         

 

Finální urovnání pozemku

 

O finání urovnání pozemku se opět postará sekce nivelátorů, smykové lišty mezi utužovacími STS válci a případné rovnoměrné rozvrstvení rostlinných zbytků zajistí koncové nivelátory. Patentované STS válce jsou tradičně využívány na většině strojů Köckerling. Svou jednoduchou koncepcí dovolují práci prakticky za jakýchkoliv podmínek a ideálně v kamenitých půdách VOD Kadov velmi dobře odolávají případnému zaseknutí kamene. Také jejich životnost je oproti ostatním běžně používaným válcům velmi dlouhá. Díky zalepenému U profilu zemí dochází jen k minimálnímu opotřebení během provozu stroje.

 

         

 

Poděkování za spolupráci

 

Předsedovi představenstava Bc. Karlu Dobřemyslovi a obsluze stroje p. Tomáši Hůrkovi velmi děkujeme za spolupráci při nákupu dalšího stroje Köckerling a pevně věříme, že se oba stroje stanou významnými pomocníky při jejich úspěšném hospodaření.

 

 

Petr Bezděkovský - prodej strojů

725 550 283 bezdekovsky@demco.cz