Druhá sezóna Rebellu T600 classic ve společnosti Agro Čejetice a.s.

Společnost Agro Čejetice a.s. hospodaří nedaleko jihočeských Strakonic na celkové výměře cca 1600 ha. Zhruba na 1400 ha orné půdy pěstují převážně pšenici, ječmen, řepku ozimou a mák. Živočišná výroba představuje zejména chov prasat v uzavřeném stádu o cca 1500 ks, haly na drůbež o kapacitě 75 000 ks a trvalé travní porosty spásá masný hovězí skot v počtu 90 ks býků.

 

         

 

Testování Rebellu T600 classic v létě 2016

 

Původní diskový podmítač odvedl za dobu svého provozu velký kus práce. Za více než deset let používání ale vývoj strojů pokročil o významký kus kupředu a tak vedení podniku rozhodlo o nákupu nového moderního stroje. U starého podmítače bylo uložení disků na společné hřideli. To se ale za dobu svého používání neukázalo jako úplně ideální řešení, neboť to způsobovalo zvýšené náklady na údržbu a častou výměnu ložisek uložení hřídelí. Samotná práce stroje nebyla taktéž úplně idelální a používání stroje za mokra bylo víceméně nemožné.

 

         

 

         

 

Porovnání s konkurencí v extrémně vlhkých podmínkách

 

V Čejeticích v průběhu testování samozřejmě využili možnost zapůjčení více diskových strojů, tak aby konečné rozhodnutí padlo na nákup stroje který by svou koncepcí splňoval požadavky na kvalitní nízkonákladovou podmítku. Testováno bylo několik značek od tuzemských a zahraničních výrobců. Rozhodovala nejen konečná cena, ale samozřejmě také kvalita práce a samotné technické provedení stroje. Köckerling Rebell T600 classic byl testován v agregaci s traktorem Case o výkonu 240 Hp, takže se mohl ukázat v plné parádě. Zhruba po dvou dnech testování byl do Čejetic přivezen další konkurenční stroj. V tomto období zrovna začalo poměrně vydatně pršet a tak byly vytvořeny ideální podmínky pro porovnání obou strojů. Hned po ujetí několika metrů se ale konkureční stroj zalepil mokrou zemí a nemohl dál v práci pokračovat. Byl tedy odstaven a protože Rebell fungoval bez problémů dál, bylo o výběru stroje víceméně rozhodnuto.

 

         

 

Základní výbava stroje

 

Po náročném testování byl vedením společnosti odsouhlasen nákup předváděcího stroje s mechanických nastavením pracovní hloubky. Jako další rozšíření výbavy je pro tento typ možné domontovat hydraulické nastavení pracovní hloubky a pro ještě lepší urovnání zpracované půdy také zadní hydraulickou smykovou desku. Tu je možné využít nejen při předseťové přípravě, ale díky jejímu umístění až za podmítacími disky také během samotné podmítky strniště.

 

         

 

         

 

Poděkování za spolupráci

 

Jednateli společnosti Ing. Vladimíru Peškovi, vedoucímu rostlinné výroby Tomáši Bauerovi, hlavnímu mechanizátorovi p. Vachuškovi a obsluze stroje p. Masopustovi děkujeme za spolupráci a projevenou důvěru při nákupu nového diskového podmítače Köckerling Rebell T600 classic a společně se budeme těšit při představení dalších strojů z naší nabídky.

 

 

Petr Bezděkovský - prodej strojů

725 550 283 bezdekovsky@demco.cz